Conformitte European

CE-märkning

Vitroglas glaspartier har klarat olika tester för att garantera våra kunders säkerhet och komfort, och har därmed CE-märkning av Europeiska kommittén. Våra produkter är alltid av bästa kvalitet.

CERTIFICACIONES ENAC

ENAC-certifieringar

Vitroglaspartier har genomgått tester av ENAC:s kvalitetscertifieringsorgan. Testerna baserades huvudsakligen på luftgenomsläpplighet och vattentäthet.

Luftgenomsläpp

UNE EN 1027:2000 y UNE EN 12208:2000

Luftgenomsläpplighet är ett stängt fönsters förmåga att släppa igenom luft när det utsätts för differenstryck.

Vattentäthet

UNE EN 1026:2000 y UNE EN 12207:2000

Vattentäthet är ett stängt fönsters förmåga att stå emot sig vattenläckage.

Vindmotstånd

UNE EN 12211:2000, UNE EN 12210:2000 y UNE EN 12210/AC:2010

Certificaciones APPLUS

APPLUS+-certifiering

Allt glas som används i våra produkter har APPLUS+-certifieringen och uppfyller standarden UNE EN 12150-2:2004.

Aluminiumcertifiering

Aluminiumdelarna som används i våra produkter tillverkas enligt standarderna UNE EN 12020-2 och UNE EN 755-9.

Råmaterialet som används för extrudering av dessa delar motsvarar den angivna legeringen och den kemiska sammansättningen i enlighet med standarden UNE EN 573-3.

Dessutom har alla klarat Brinell-hårdhetstestet som regleras av UNE EN 6506-1-standarden.

Vi använder material av högsta kvalitet