Garanti

Vitroglas fabriksgaranti

Tillverkaren Vitroglas ger fem års garanti från och med dagen för slutbetalningen av det genomförda projektet. Garantin gäller för alla Vitroglas-produkter förutsatt att det materialets skada beror på ett tillverkningsfel och inte på grund av felaktigt handhavande. Reparationer genomför vi så snart som möjligt och alltid med hänsyn till tillgången på tekniker. Denna utfästelse träder i kraft när företaget har tillräckligt underlag för den och beroende på hur brådskande ärendet är.

Garantin täcker inte:

  • Fel orsakade av felaktigt handhavande eller vandalism (reservdelar eller reparationer på grund av normalt slitage eller vårdslös användning.)
  • Skador på grund av naturkatastrofer, regn, starka vindar … Vattentätheten hos dessa produkter garanteras inte.
  • Indirekta skador.
  • Modifieringar, reparationer eller nyinstallationer utförda utan godkännande av Vitroglas.
  • Skador orsakade av problem i byggnadens struktur och överbelastning av glaset.
  • Glas, repor på ytan och andra möjliga defekter.
  • Tätningslister i plast eller vikta partier som drabbats av färgförändringar eller skador på grund av lång exponering för solljus och väderförhållanden.